Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 846
  • Tất cả: 20772
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 41
Sáng 18 tháng 4, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

    GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

anh tin bai

    Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các xã với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ và Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn trong huyện.

anh tin bai

    Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả thiết thực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2022 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về kết quả thực hiện và những tấm gương điển hình học và làm theo Bác; triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII, khoá XIII)…

anh tin bai

 Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến đã được GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  trong tình hình hiện nay”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến cán bộ và công tác cán bộ. Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước. Người nhiều lần nhấn mạnh rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Người đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ". GS.TS Phùng Hữu Phú đã phân tích cụ thể tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, về đạo đức, năng lực chuyên môn và vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ.

Cũng trong chuyên đề năm 2022, các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến được tiếp thu nội dung Đảng bộ tỉnh Nam Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

T/H: BVH xã

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ LIÊN BẢO
Địa chỉ : UBND Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xalienbao.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang