Tổng số: 199
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:2339 /QĐ-UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kếhoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 152
Tải về
Số: 441/BC-UBND 15/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 267
Tải về
Số:19/2022/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ,công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh
Lượt xem: 156
Tải về
Số: 475/UBND-VP3 04/07/2022 V/v công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 -2025
Lượt xem: 127
Tải về
Số: 03/CĐ-BCH 30/06/2022 Công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Vụ Bản
Lượt xem: 142
Tải về
số: 392/UBND-BTCNV 10/06/2022 V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ
Lượt xem: 152
Tải về
Số:393/UBND–VP3 09/06/2022 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần Đất Việt Nam Định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản
Lượt xem: 115
Tải về
Số:394/UBND–VP3 09/06/2022 V/v chấp thuận cho Công ty cổ phần thép Tân Tùng Nam nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản.
Lượt xem: 134
Tải về
Số:380/UBND-VHTT 07/06/2022 V/v khắc phục tiêu chí CCHC năm 2021 giảm trừ điểm lĩnh vực Công nghệ TT
Lượt xem: 146
Tải về
Số: 82/KH-UBND 06/06/2022 Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ LIÊN BẢO
Địa chỉ : UBND Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xalienbao.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang