Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:2339 /QĐ-UBND 15/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kếhoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 139
Tải về
1943/QĐ-UBND 11/05/2022 QUYẾT ĐỊNH 1943 THÀNH LẬP ĐỘI NGŨ NÒNG CỐT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN VỤ BẢN
Lượt xem: 99
Tải về
Số: 1408/QĐ-BCĐ 05/05/2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung tại Trung tâm y tế huyện
Lượt xem: 74
Tải về
Số:1005/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Vụ Bản
Lượt xem: 94
Tải về
Quyết định 2640/QĐ-UBND 07/12/2021 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 115
Tải về
Quyết định 1959/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 03/12/2021 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 101
Tải về
2508/QĐ-UBND 19/11/2021 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 97
Tải về
Quyết định 2180/QĐ-UBND 08/10/2021 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 89
Tải về
Quyết định 2180/QĐ-UBND 08/10/2021 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 93
Tải về
Quyết định 1446/QĐ-UBND 07/07/2021 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 78
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ LIÊN BẢO
Địa chỉ : UBND Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xalienbao.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang