V/v công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 -2025
Số ký hiệu văn bản Số: 475/UBND-VP3
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung V/v công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 -2025
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Trần Duy Tùng
Tài liệu đính kèm thu nhập.pdf
thi nhập 1.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ LIÊN BẢO
Địa chỉ : UBND Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xalienbao.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang